Dotychczasowy limit rocznydo tzw. “wejście w kasę” wynoszący 20 000 zł dla podatników rozpoczynających sprzedaż w danym roku podatkowym oraz 40 000 zł dla podatników kontynuujących sprzedaż zostaje zastąpiony limitem 20 000 zł, obowiązującym podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych przez cały rok, a proporcjonalnie zmniejszanym w przypadku podatników rozpoczynających taką sprzedaż w trakcie roku.

Leave a Reply