Osoby opodatkowane na zasadach ogólnych, które mają troje i więcej potomstwa będą mogły skorzystać z wyższej o 20% ulgi na dzieci. Zamiast 1668,12 zł na trzecie oraz 2224,08 na czwarte i kolejne dziecko dostaną odpowiednio 2000,04 zł i 2700 zł. Z podwyższonej ulgi można skorzystać już w rozliczeniu za 2014 r. W przypadku tych, którzy podsiadają jedną lub dwie pociechy wysokość odpisu nie ulegnie zmianie.

Nowelizacja wprowadza także możliwość ubiegania się o całkowity zwrot odpisu na dziecko, i to niezależnie od tego jak wysokie płaci się podatki. Wcześniej jeśli odprowadzany podatek nie był dostatecznie wysoki, żeby odliczyć ulgę w pełni, to ta nieodliczona część przepadała.

Leave a Reply