Co prawda nowelizacja ustawy o PIT, która weszła w życie 1.01.2007r. zlikwidowała ulgę odsetkową, ale podatnicy, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny do końca 2006 roku, nadal mogą korzystać z odliczeń odsetek od tego kredytu.
Mimo, że przepisów dotyczących ulgi odsetkowej nie ma już w ustawie, ale osoby, które nabyły prawo do ulgi wcześniej powinny je w dalszym ciągu stosować. Ustawa nowelizująca ustawę o PIT stwierdza, że podatnikom, którym w latach 2002-2006 został udzielony kredyt dający prawo do odliczeń w ramach ulgi odsetkowej, do czasu spłaty kredytu, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027r. Limit odliczeń w tym okresie jest co roku ogłaszany w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Jeżeli inwestycja została zakończona:
w latach 2002-2007 – limit wynosi 189 000 zł;
w roku 2008 – limit wynosi 212 870 zł;
w roku 2009 – limit wynosi 243 460 zł;
w roku 2010 – limit wynosi 264 810 zł;
w latach 2011, 2012, 2013 – limit wynosi 325 990 zł.

Leave a Reply