Ofertę naszego biura adresujemy do osób, które chcą skoncentrować się na rozwoju swojej firmy i jednocześnie bezpiecznie ją prowadzić, a obsługę podatkową oraz księgowość pozostawiając profesjonalistom.

USŁUGI KSIĘGOWE

Bieżąca obsługa księgowa:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości lub w międzynarodowych standardach rachunkowości;

 • przygotowanie deklaracji CIT, VAT, PIT, INTRASTAT;

 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, w tym w języku angielskim lub niemieckim;

 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych i finansowych do GUS i NBP;

 • sporządzenie comiesięcznych raportów finansowych dla Zarządu i/lub Właścicieli;

 • udzielanie bieżących konsultacji księgowych;

 • dostęp on-line do danych finansowych firmy;

 • możliwość bezpośredniego kontaktu z osobą obsługującą firmę, także w języku angielskim lub niemieckim.

Pozostałe usługi księgowe:
 • przygotowanie zakładowego planu kont oraz zarządzenia w sprawie przyjętych zasad rachunkowości;

 • opracowanie instrukcji wewnętrznych (obiegu dokumentów, magazynowa, inwentaryzacyjna);

 • obsługa audytów i kontroli podatkowych w imieniu Klienta;

 • udzielanie konsultacji księgowych w specyficznych sprawach;;

 • opracowanie wzorów raportów dla Zarządu i/lub Właścicieli;

 • przygotowywanie analiz finansowych, biznesplanów;

 • doradztwo w zakresie tworzenia i weryfikacji procedur kontroli wewnętrznej;

 • opracowanie budżetu firmy;

 • wyprowadzanie zaległości księgowo-podatkowych firmy;

 • realizacja innych zleceń z zakresu rachunkowości, na życzenie Klienta.

DORADZTWO PODATKOWE

 • sporządzanie opinii dla podatników i płatników,

 • konsultacje, porady pisemne i ustne,

 • szybkie i rzeczowe doradztwo za pośrednictwem e-maila,

 • analiza i korekta projektów umów pod kątem zagrożeń podatkowych,

 • analiza umów zawieranych przez podmioty powiązane,

 • analiza wpływu zmian prawa podatkowego na bieżącą sytuację Klienta,

 • doradztwo podatkowe przy fuzjach, przejęciach i przekształceniach,

 • struktury finansowe,

 • przygotowanie wniosków związanych z rejestracją działalności gospodarczej,

 • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego,

 • reprezentacja w kontrolach i postępowaniach podatkowych,

 • występowanie w sprawach skarg i zażaleń przed sądami administracyjnymi,

 • przedstawicielstwo w podatku VAT dla podmiotów spoza Unii Europejskiej,

 • audyt podatkowy,

 • planowanie podatkowe,

 • optymalizacja podatkowa,

 • sporządzanie dokumentacji podatkowej dla transakcji z podmiotami powiązanymi,

 • szkolenia podatkowe,

 • doradztwo związane z pozostałymi obciążeniami (cło, ubezpieczenia społeczne).

 • prowadzenie akt personalnych, dokumentacji, sprawozdawczości, korespondencji personalnych, itp.;

 • przestrzeganie formalnej zgodności i kompletności dokumentów personalnych z regulacjami prawnymi;

 • przekazywanie Klientowi informacji o ważnych datach i terminach wynikających z dokumentacji personalnej i regulacji prawnych;

 • sporządzanie listy płac dla pracowników i zleceniobiorców;

 • przygotowanie przekazów bankowych na wynagrodzenia, zaliczki podatku dochodowego i składki na ubezpieczenia społeczne;

 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników;

 • sporządzanie deklaracji ZUS, PIT i PFRON;

 • sporządzanie rocznych informacji podatkowych dla osób zatrudnionych (PIT-11 lub PIT-40);

 • obsługa w zakresie obcokrajowców oddelegowanych do Polski (expats).

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE, ZUS

ROZLICZANIE DOTACJI

W ciągu ostatnich kilkunastu lat księgowość zaczęła zajmować się dodatkowym zagadnieniem jakim jest rozliczanie dotacji unijnych. W czasach coraz większej pomocy unijnej, która najczęściej przekazywana jest w postaci właśnie różnego rodzaju dotacji oczywistym jest, że nie każdy taką pomoc otrzymujący musi dokonać rozliczenie tych środków zarówno pod kątem podatkowym jak i z Instytucją finansującą. Pozyskanie dofinansowania to  tylko połowa sukcesu w drodze do otrzymania dotacji. Dla Beneficjenta najtrudniejsze okazuje się poprawne rozliczenie projektu oraz kontakty i Instytucją finansującą.

Nasze Biuro oferuje Państwu swoją pomoc w pełnym zakresie rozliczania dotacji unijnych:

 • Nadzorujemy  realizację projektu, którego dotyczy wniosek o dofinansowanie. Opracowujemy     dokumenty wymagane do rozliczenia dotacji (wnioski sprawozdawcze oraz wnioski o płatność pośrednią i końcową).
 • Prowadzimy księgowość dla potrzeb projektu
 • Przejmujemy na siebie kontakty z Instytucją finansującą
 • Wspieramy w przygotowaniu dokumentów wymaganych do rozliczenia wniosku, zgodnie z zalecaniami instytucji wdrażających, m.in.: faktur, umów, zamówień, OT, dowodów zapłaty, zapytań ofertowych
 • Pomagamy we właściwym oznakowaniu dokumentów oraz zakupionego sprzętu
Aby zapewnić Tobie i Twojej firmie najwyższe bezpieczeństwo, oferujemy profesjonalne doradztwo w kwestii ubezpieczeń.
Doradztwo w ubezpieczeniach:

 • OC odpowiedzialności cywilnej zawodowej
 • Grupowych dla pracowników firm

UBEZPIECZENIA

Umów się na bezpłatną konsultację