Najnowsza ustawa o zniesieniu barier administracyjnych w gospodarce, która weszła w życie 1 stycznia 2013r., wprowadza do polskiego prawa podatkowego istotne zmiany mające ograniczyć zatory płatnicze w gospodarce.

Najwięcej nadziei, ale i obaw u przedsiębiorców budzi  przepis ograniczający prawo do zaliczenia do kosztów  podatkowych nieopłaconych faktur. Konsekwencje nowych przepisów dla dłużników mogą być bardzo  nieprzyjemne. Przede wszystkim oznaczają znacznie więcej pracy  po stronie służb finansowych. W myśl nowych przepisów koszty z tytułu  zakupu towarów lub usług, będą wielokrotnie korygowane w ślad  za realizacją płatności:

  1. Termin płatności jeszcze nie nadszedł lub przekroczenie płatności  jest mniejsze niż 30 dni, wówczas koszt będzie stanowił,  tak jak obecnie, koszty uzyskania przychodu.
  2. Przekroczono termin płatności o ponad 30 dni ? wówczas należy koszty  uznać za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów i powiększyć  podstawę opodatkowania.
  3. Wreszcie, np. po 63 dniach od terminu płatności, uregulowano płatność i znowu można uznać koszty uzyskania przychodu.

Nowe przepisy, zasadniczo, sprzyjają wierzycielom,  bo kara dla dłużnika w postaci wyższego podatku dochodowego powinna skłonić  ich do szybszego regulowania zobowiązań. Dłużnik, który nie chce ponosić  konsekwencji wyższego podatku i zrobi wszystko, by możliwie szybko  uregulować swoje zobowiązanie wobec wierzyciela.

Zatem od stycznia nie tylko związek z przychodem, czy ustawowy zakaz  odliczeń będzie decydował o rozpoznaniu kosztów uzyskania przychodów.  Należy zwracać baczną uwagę na terminowe regulowanie zobowiązań. Nowe  przepisy stanowią bardzo duże wyzwanie dla służb finansowo – księgowych ?  ryzyko podatkowe oraz ilość pracy zdecydowanie wzrośnie we wszystkich  przedsiębiorstwach, którym zdarza się płacić po terminie. Niezbędne  będzie bieżące kontrolowanie płatności i ewentualne korygowanie kosztów  podatkowych. Przy pewnej skali działalności, bez wsparcia odpowiednio  przygotowanych programów finansowo – księgowych, nie da się tego  zrealizować.

Leave a Reply